Årsaker

6 vanlige årsaker til skuldersmerter

En vond skulder kan komme brått eller gradvis. Den kan komme på grunn av en overbelastning, skade eller sykdom.

Det finnes mange årsaker til skuldersmerter. Seks vanlige årsaker er:

1. Subakromiale smerter

Den vanligste formen for skuldersmerter er subakromiale smerter og kan komme av irritasjon i sener og bursa i skulderen. En sene er et sterkt bånd med bindevev som fester en muskel til en knokkel. En bursa er en liten slimpose som ligger mellom muskulatur eller sener og knokler, og gjør at de glir lettere mot hverandre.

Smertene kan komme etter en skade, en akutt overbelastning eller utvikle seg gradvis over tid. Mye ensformig arbeid, arbeid med hendene over skulderhøyde og tungt arbeid kan bidra til subakromiale smerter. Andre navn på denne diagnosen er skulder impingementsyndrom, subakromialt impingementsyndrom og rotatormansjett-tendinopati. Les mer om subakromiale smerter

2. Muskelsmerter

Muskelsmerter i skulderen og nakken kan komme av en skade, overbelastning, manglende fysisk aktivitet, stress eller sykdom. Vonde og spente muskler kan begrense bevegelsen i skulderen. Man kan ha smerter i én eller flere muskler.

3. Frossen skulder

Frossen skulder er en tilstand som gir smerter og stivhet i skulderen. Leddkapselen rundt skulderleddet blir tykkere og strammere. Skulderen får begrenset både aktiv og passiv bevegelighet. Det betyr at skulderen er stiv både når du beveger den selv og når noen andre beveger skulderen.

De fleste får frossen skulder uten kjent årsak. Personer med sykdommer som diabetes eller stoffskifteforstyrrelser har økt sjanse for å få frossen skulder. Tilstanden kan også oppstå i etterkant av en skade i skulderen eller etter kirurgi i skulderen. Frossen skulder er mest vanlig hos personer i 50 og 60 årene. Les mer om frossen skulder.

4. Seneskader

Sener rundt skuldeleddet kan bli skadet av fall, direkte slag eller overbelastning over tid. Skadene kan variere fra små rifter og til større avrivninger av flere sener. Seneskader kan forekomme uten at personen selv opplever smerter. Endringer i sener kan være normale aldersforandringer som ikke nødvendigvis gir smerter.

5. Artrose

Artrose er en leddsykdom som gjør at leddbrusken brytes ned. Vanligvis skjer dette gradvis over flere år, men hos noen kan forandringene komme raskere. En rekke faktorer, som kjønn, alder, arv, overvekt, tidligere leddskade, langvarig ensidig belastning, hormonelle faktorer og andre sykdommer kan ha betydning for å utvikle artrose.

Artrosesmerter er mest vanlig i knær, hofter, hender og ryggsøylen. Skuldersmerter på grunn av artrose i akromioklavikularleddet og/eller glenohumeralleddet kan forekomme. Smerteintensiteten kan variere over tid og mange med artrose har perioder med mindre smerter.

6. Ustabil skulder

Flere ulike strukturer er med på å gjøre skulderen stabil slik som leddkapsel, leddleppen (labrum) og muskler. En ustabil skulder kan komme av en skade eller på grunn av naturlig løse ledd. Skulderen kan gå helt ut av stilling eller bare delvis, som er mest vanlig. Ikke alle personer med ustabil skulder har smerter, men plagene kan hindre dem i å gjøre det de ønsker i det daglige. Skulderen kan være ustabil i én retning eller flere retninger. Det er mest vanlig å ha ustabil skulder fremover.

Haldorsen B, Røe Y, Thornes E, Røijen KE, Juel NG. Subakromiale smerter - fysioterapi. Helsebiblioteket.no. [30.08.2017]. Tilgjengelig fra http://www.helsebiblioteket.no/ fagprosedyrer/ferdige/fysioterapi-for-subakromiale-smerter

Approach to the patient with myalgia. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-myalgia

Struyf F, Lluch E, Falla D, Meeus M, Noten S, Nijs J. Influence of shoulder pain on muscle function: implications for the assessment and therapy of shoulder disorders. Eur J Appl Physiol. 2015 Feb;115(2):225–34.

Patient education: Frozen shoulder (The Basics). UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/frozen-shoulder-beyond-the-basics#H107366802

Patient education: Rotator cuff tendinitis and tear (Beyond the Basics). UpTo Date. https://www.uptodate.com/contents/rotator-cuff-tendinitis-and-tear-beyond-the-basics

Aktiv hverdag med hofte- eller kneartrose. http://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2016/03/Hofte-og-kne-artrose.pdf

Har du skuldersmerter som hindrer deg å leve som du ønsker?

Har du problemer med å dytte husken på lekeplassen når barnet ditt trenger mer fart eller kaste en ball hardt og langt? Har du vanskeligheter med å arbeide med datamaskin eller løfte tungt? Sover du dårlig om natten? Er du frustrert og bekymret på grunn av skuldersmertene?

Smerter påvirkes av mange faktorer som søvn, mental helse, livssituasjon, stress og andre samtidige plager og sykdommer. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærming til skuldersmerter.