Skuldersmerter

Fakta om skuldersmerter

Skuldersmerter er en av de vanligste muskelskjelettplagene og kan ramme inntil 67 prosent av befolkningen i løpet av livet. Omkring 500 000 av den voksne befolkningen i Norge har til en hver tid skuldersmerter. 

Omtrent 70 prosent av pasientene som får skuldersmerter for første gang er ikke bra etter seks uker, 50 prosent har fortsatt smerter etter seks måneder og 40 prosent er ikke bedre etter ett år.

Ottenheijm RPG, Joore MA, Walenkamp GHIM, Weijers RE, Winkens B, Cals JWL, et al. The Maastricht Ultrasound Shoulder pain trial (MUST): ultrasound imaging as a diagnostic triage tool to improve management of patients with non-chronic shoulder pain in primary care. BMC Musculoskelet Disord. BioMed Central; 2011;12:1541.

Luime JJ, Koes BW, Hendriksen I, Burdorf A, Verhagen AP, Miedema HS, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population; a systematic review. Scand. J. Rheumatol. 2004;33:73–81.

 

Myte

Skuldersmerter betyr at du har en skade i skulderen.

Fakta

Skuldersmerter trenger ikke å bety at du har en skade i skulderen.

Myte

Bildeundersøkelser som røntgen og MR er nødvendig for å finne årsaken til skuldersmerter.

Fakta

Bildeundersøkelser er som regel ikke nødvendig for å finne årsaken til skuldersmerter

Myte

MR-funn som viser en skadet skuldersene betyr at du trenger operasjon for å bli bra.

Fakta

En skadet skuldersene trenger ikke å bety at dette er årsaken til smertene og at du må opereres. 

Skuldersmerter kan behandles

Riktig behandling hjelper mange med skuldersmerter, og det er mye du kan gjøre selv. Denne nettsiden gir deg tips og verktøy for friskere skuldre og bedre livskvalitet.