Om SkulderHelse

Helseinformasjon og helsehjelp

Skulderhelse.no tilbyr kvalitetssikret helseinformasjon, kurs og helsehjelp på nett til deg som har skuldersmerter. Meld deg på nettkurset Frisk skulder. Bestill e-konsultasjon eller videokonsultasjon.

Vi har lang klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med å hjelpe personer med skuldersmerter og andre muskelskjelettplager. Nettsiden drives av fysioterapeut Benjamin Haldorsen.