Om SkulderHelse

Helseinformasjon og helsehjelp

Skulderhelse.no tilbyr kvalitetssikret helseinformasjon, kurs og helsehjelp på nett til deg som har skuldersmerter. Meld deg på nettkurset Frisk skulder, bestill boka Frisk skulder eller avtal videomøte.

Vi har lang klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med å hjelpe personer med skuldersmerter og andre muskelskjelettplager. Nettsiden drives av fysioterapeut Benjamin Haldorsen.