Brukervilkår

SkulderHelse.no tilbyr:

  • Helseinformasjon om muskelskjelettplager med særlig vekt på skuldersmerter. Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre informasjonen på nettstedet, men kan ikke garantere at alle opplysningene til en hver tid er oppdaterte og nøyaktige. Helseinformasjonen kan ikke erstatte helsehjelp fra helsepersonell.
  • Helsehjelp via video fra fysioterapeut med spesialkompetanse på skuldersmerter.
  • Nettkurset og boka Frisk skulder

Nettkurset Frisk skulder 
SkulderHelse ved Benjamin Haldorsen utgir nettkurset Frisk skulder og bruker kursplattformen Teachable

Vi ønsker at du skal være fornøyd med nettkurset Frisk skulder, men skulle du angre har du en angrerett på 30 dager. 

Angreretten utløper 30 dager etter den dagen du har meldt deg på nettkurset. Ønsker du å oppheve avtalen, må du gi oss beskjed om det. Du kan avbestille avtalen ved å skrive til oss på kontaktskjemaet. Oppgi vennligst navnet ditt og fakturanummer. Avbestillingsfristen er opprettholdt om du sender din avbestilling innen fristen på 30 dager er utløpt.

Hvis du utøver din angrerett, refunderer vi den betalinger vi har mottatt fra deg vedrørende denne tjenesten. Tilbakebetalingen vil skje uten unødvendige forsinkelser og vi vil sørge for å overføre pengene så fort som mulig, men det kan gå opp til 10 virkedager før pengene dine er tilbake på konto.

Opphavsrett
Alt innhold som utgjør en del av SkulderHelse inkludert nettkurset Frisk skulder, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av utgiver, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold. 

Du kjøper tilgang til nettkurset Frisk skulder i din kursperiode på 1 år fra kjøpsdato. Nettkurset er kun for personlig bruk og for én bruker. Ingen deler av kurset kan deles med noen, inkludert innlogging til kurssidene. Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra Skulderhelse inkludert nettkurset Frisk skulder. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det. Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Pris og betaling

Nettkurset Frisk skulder 997 kr
-  Tilgang i 12 måneder. Fornøydhetsgaranti på 30 dager.

Videokonsultasjon første time 1490 kr
- Grundig undersøkelse av fysioterapeut med spesialkompetanse på skulderplager
- Individuell tilpasset behandlingsplan
- Råd, veiledning og øvelser
- Skriftlig digital dokumentasjon på undersøkelsen
- Kommunikasjon med fastlegen dersom du ønsker det

- Én ukes oppfølging på meldinger

Videokonsultasjon oppfølgingstime 750 kr
Brukes for å hjelpe deg med progresjon eller endring i behandlingsplanen. Du velger om du ønsker oppfølgingstime og i så fall hvor mange. Fysioterapeuten kan gi deg råd om dette.

Dersom det har gått mer enn 4 måneder siden forrige time må du sannsynligvis gjennomføre en ny førstegangsvurdering.

Endring og avbestilling av timer
Har du bestilt en time kan du endre eller avbestille den senest én time før timen starter. 

Garanti 
Du får pengene tilbake dersom tilstanden din ikke egner seg for videokonsultasjon eller om du ikke er fornøyd med kvaliteten på tjenesten. Ta kontakt med oss innen 14 dager etter at du har mottatt helsehjelp for å få pengene dine tilbake.

Personvern

Vi forholder oss til gjeldende krav til personvern, som inkluderer kravene i EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi lagrer ingen personlige opplysninger uten ditt samtykke og behandler alle opplysninger i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger. Vi følger kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten («Normen»)

Helsepersonell på SkulderHelse er autorisert i Norge og følger lover og forskrifter som regulerer krav til personvern og pasientsikkerhet.

SkulderHelse.no bruker informasjonskaplser (cookies) for å bedre tjenestene våre. De fleste nettleserne er innstilt på å akseptere informasjonskapsler. Du kan velge å endre disse innstillingene i nettleseren din. 

Vi bruker Google Analytics for å samle inn avidentifisert brukerinformasjon. Dette inkluderer blant annet hvilken nettleser du bruker eller hvilket land du kommer fra. Se Googles regler for personvern og informasjonskapsler.

Pasientdata blir håndtert sikkert med Helseboka PRO, som tilhører Helseapps AS. Pasienten logger på Helseboka app med Bank-ID og all informasjon er kryptert og sikker. Vi bruker betalingstjenesten Stripe og lagrer ikke kortinformasjon på våre nettsider.

SkulderHelse ved Benjamin Haldorsen utgir nettkurset Frisk skulder og bruker kursplattformen Teachable. Du kan se alle data som er lagret på deg på «Min konto» siden i Teachable kursportalen vår. 

SkulderHelse.no drives av Benjamin Haldorsen SkulderHelse med organisasjonsnrummer 918 899 502. Endringer i tjenester, brukervilkår og personvern publiseres på våre nettsider. Har du spørsmål om brukervilkår og personvern kan du ta kontakt ved bruk av kontaktskjemaet.