Mestringstro gjør deg sterkere

Fire tips for å øke din mestringstro

Mestringstro er din opplevelse av egen evne til å mestre en oppgave og nå et mål. Det er koblingen mellom å ville gjøre noe og å faktisk gjøre det. Det er stemmen som sier «jeg tror jeg kan…». 

Man kan ha ulik grad av mestringstro i ulike sammenhenger. For eksempel lav mestringstro på å holde en tale, men høy på å spille piano.

For personer med skuldermerter og andre muskelskjelettplager handler mestringstro om evnen til å håndtere symptomer, stress og begrensninger knyttet til smertene.

Fire tips for å øke din mestringstro:

1. Egen erfaring av mestring 

Bli tryggere gjennom å mestre oppgaver. Sett deg realistiske mål med utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Gå steg for steg mot målet. Øk utfordringene gradvis. Gi deg selv ros når du får til det du ønsker.

2. Andres erfaringer 

Lær av andre mennesker som har erfaring med lignende livssituasjoner.

3. Oppmuntring fra andre

Oppsøk mennesker som kan gi deg konstruktiv tilbakemelding og oppmuntring.

4. Tanker og følelser 

Gjør noe med stressfaktorene i livet ditt. Hva er det som skaper negativt stress? Hva kan du gjøre for å forebygge eller redusere virkningene av negativt stress. Vurder faktorer som jobb, fritidsaktiviteter, familie, venner, søvn, hvile, kosthold og fysisk aktivitet.

Referanser

1. Lawrance, L. & McLeroy, K. R. Self‐efficacy and Health Education. J School Health 56, 317–321 (1986).

2. Williams, S. L. & French, D. P. What are the most effective intervention techniques for changing physical activity self-efficacy and physical activity behaviour—and are they the same? Health Educ Res 26, 308–322 (2011).