Pasienter er fornøyd med videotimer

Gode erfaringer med video som alternativ til fysiske konsultasjoner

Digitale helsetjenester har gitt pasienter flere muligheter for sikker og effektiv helsehjelp. Digital helsehjelp kan inkludere bruk av elektroniske meldinger, lyd og video.

Videokonsultasjoner har fått en stor plass i digitale helsetjenester. Video gir mange av de samme mulighetene som fysiske konsultasjoner. Vi kan fange opp kommunikasjon med kroppsstillinger, bevegelser og ansiktsuttrykk i tillegg til tale. Helsepersonell kan observere, undersøke, dele informasjon og gi opplæring. Video kan derfor være et godt alternativ til fysiske konsultasjoner [1].

Forskning har vist at pasienter er svært fornøyd med videokonsultasjoner [1, 2]. Pasientene har satt pris på å få helsehjelp uten å måtte reise til en klinikk, finne parkering og vente på venterommet. Videokonsultasjoner har bidratt til bedret kommunikasjonen med helsepersonell og pasientene har opplevd god støtte i behandlingsforløpet. Oppfølging på video har blitt beskrevet som nær og personlig [2].

SkulderHelse tilbyr videotime med fysioterapeut. Få hjelp av fysioterapeuten der du er – enten hjemme, på jobben eller på reise. Bestill videokonsultasjon eller e-konsultasjon.

Referanser

 1. Orlando JF, Beard M, Kumar S. Systematic review of patient and caregivers’ satisfaction with telehealth videoconferencing as a mode of service delivery in managing patients’ health. Plos One. 2019;14:e0221848.

2. Hinman RS, Nelligan RK, Bennell KL, Delany C. “Sounds a bit crazy, but it was almost more personal”: A qualitative study of patient and clinician experiences of physical therapist-prescribed exercise for knee osteoarthritis via Skype. Arthritis care & research. 2017. doi:10.1002/acr.23218

.