Slik vurderer du kvaliteten på helseinformasjon

Her er en sjekkliste på fem punkter

Helseinformasjon på nett kan gi nyttig informasjon om plager, sykdommer og behandling. Utfordringen er at kvaliteten varierer. Mange nettsider har informasjon av dårlig kvalitet.

Her er en sjekkliste på fem punkter som kan hjelpe deg å vurdere kvaliteten på helseinformasjonen. Du gir poeng fra 0 til 2 for hvert punkt og regner ut samlet poengsum. Den dårligste poengsummen er 0 og den beste er 10.

Forfatter
2 – Navn og kvalifikasjoner til forfatter er tydelig angitt.
1 – Forfatter er angitt på andre måter.
0 – Forfatter er ukjent.

Kilde
2 – Kilder er hovedsakelig forskningsartikler som kan identifiseres.
1 – Andre angitte kilder.
0 – Ingen kilder er angitt.

Interessekonflikt
2 – Ingen interessekonflikter.
1 – Artikkelen støtter eller reklamerer for læringsprodukter og tjenester som bøker, hjemmehjelpstjenester etc.
0 – Artikkelen støtter eller reklamerer for tiltak for å forebygge eller behandle sykdommer, tilstander og plager som kosttilskudd, mat etc.

Alder
2 – Artikkelen er publisert innen de siste fem årene.
1 – Artikkelen er fem år eller eldre.
0 – Artikkelen er ikke datert.

Språk og ordbruk
2 – Forfatter legger frem synspunkter på en balansert måte med diskusjon av begrensninger og motsetninger.
1 – Forfatter bruker forsiktig språk som «kan redusere risikoen for» eller «kan forebygge» for å støtte påstandene i artikkelen, uten diskusjon av begrensninger.
0 – Forfatter bruker sterke ord som «kur», «garanti» og «lett» for å støtte påstandene i artikkelen og har et unyansert innhold, uten diskusjon av begrensninger.

Referanser

1. Robillard JM, Jun JH, Lai J-A, Feng TL. The QUEST for quality online health information: validation of a short quantitative tool. BMC Med Inform Decis Mak. 2nd ed. BioMed Central; 2018;18:87

2. Health On the Net. https://www.hon.ch/en/ (30.04.2019)