Frisk skulder med fysioterapi på nett

Nettbasert fysioterapi kan være et godt alternativ til tradisjonell behandling.

En betydelig del av Norges befolkning har muskel- og skjelettplager, som koster samfunnet 70 milliarder kroner i året [1]. En av de vanligste muskel- og skjelettplagene er skuldersmerter [2].

Fysioterapeuter er den yrkesgruppen flest mener er best kvalifisert til å behandle personer med muskel- og skjelettlplager [3]. En fysioterapeut hjelper mennesker med skader, sykdommer og bevegelsesbegrensninger ved å bruke øvelser, manuelle teknikker, veiledning og råd. Tradisjonelt foregår dette ved fysisk oppmøte på en klinikk.

Forskning viser at nettbasert helsehjelp for muskel- og skjelettplager kan være et godt alternativ til tradisjonell behandling med fysisk oppmøte [4-9]. Konsultasjoner kan gjennomføres på nett ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale.

Det er flere potensielle fordeler med nettbasert fysioterapi:
• Forbedret tilgang på fysioterapeut i utkantstrøk og i områder med lange ventelister
• Redusert tidsbruk på reise og tid borte fra familie og arbeid
• Reduserte reisekostnader
• Bedre muligheter til å følge opp behandlingsforløpet

Nettbasert fysioterapi er svært lite utbredt både i Norge og internasjonalt, selv om teknologien har vært tilgjengelig i mange år.

SkulderHelse tilbyr e-konsultasjon og videokonsultasjon for skuldersmerter. Få kvalitetssikret informasjon og helsehjelp av fysioterapeut med spesialkompetanse på skuldersmerter.

Referanser

1. Lærum E, Brage S, Ihlebæk C, Johnsen K, Natvig B, Aas E. Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsytemet. Muskel og Skjelett Tiåret (MST) v/ FORMI; 2014.
2. Urwin M, Symmons D, Allison T, Brammah T, Busby H, Roxby M, et al. Estimating the burden of musculoskeletal disorders in the community: the comparative prevalence of symptoms at different anatomical sites, and the relation to social deprivation. Annals of the Rheumatic Diseases. 1998;57:649–55.
3. Lindvåg D. Både godt og dårlig nytt for fysioterapeuter [Internet]. fysioterapeuten.no. 2018 [cited 2018 Apr 13]. Available from: http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Baade-godt-og-daarlig-nytt-for-fysioterapeuter
4. Cottrell MA, Galea OA, O’Leary SP, Hill AJ, Russell TG. Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 5 ed. 2017;31:625–38.
5. Lovo Grona S, Bath B, Busch A, Rotter T, Trask C, Harrison E. Use of videoconferencing for physical therapy in people with musculoskeletal conditions: a systematic review. J Telemed Telecare. 2017;31:1357633X17700781.
6. Eriksson L, Lindström B, Gard G, Lysholm J. Physiotherapy at a distance: a controlled study of rehabilitation at home after a shoulder joint operation. J Telemed Telecare. 2nd ed. SAGE PublicationsSage UK: London, England; 2009;15:215–20.
7. Steele L, Lade H, McKenzie S, Russell TG. Assessment and Diagnosis of Musculoskeletal Shoulder Disorders over the Internet. Int J Telemed Appl. 2012;2012:945745–8.
8. Levy CE, Silverman E, Jia H, Geiss M, Omura D. Effects of physical therapy delivery via home video telerehabilitation on functional and health-related quality of life outcomes. J Rehabil Res Dev. 2015;52:361–70.
9. Bennell KL, Nelligan R, Dobson F, Rini C, Keefe F, Kasza J, et al. Effectiveness of an Internet-Delivered Exercise and Pain-Coping Skills Training Intervention for Persons With Chronic Knee PainA Randomized TrialInternet-Delivered Exercise and Pain-Coping Skills Training for Knee Pain. Ann. Intern. Med. American College of Physicians; 2017;166:453–62.